Opprinnelsen til Whippeten

Whippet er en engelsk mynde som på 1800-tallet ble en populær veddeløpshund blant den engelske arbeiderklassen, som ikke hadde økonomi til å holde greyhound.

Rasen er omtalt alt på 1600-tallet, men regnes ikke for å ha blitt etablert skikkelig før omkring midten av 1800-tallet. Den ble anerkjent som egen rase av American Kennel Club i 1888, men først i 1891 av The Kennel Club i Storbritannia.

Det finnes flere eksempler fra historien på små greyhoundlignende hunder, helt tilbake til romertiden, som hundene på statuen som ble funnet i ruinene av Pompeii. Rasen ble imidlertid egentlig skapt av nordengelske kullgruvearbeidere på 1700-tallet.

Opprinnelsen er ikke helt fastslått, men den antas å ha blitt krysset frem med bruk av småvokste greyhounder og 2-3 forskjellige langbenteterrierraser. Senere fattet også den engelske overklassen interesse for denne lille hunden og krysset inn italiensk mynde, noe som ga den dagens form og fasong.

I England gikk den lenge under tilnavnet «the poor man's race horse», fordi arbeiderne der var like spillegale som overklassen, men de rådet ikke over de samme økonomiske ressurser. Greyhound var for kostbare, både å holde og å anskaffe. Den lille whippeten var langt rimeligere på alle måter, men allikevel nesten like rask som greyhound og derfor like velegnet til veddeløp.

 

Kilde Wikipedia.org

 

 

Opprinnelsen til Whippeten

Whippet er en engelsk mynde som på 1800-tallet ble en populær veddeløpshund blant den engelske arbeiderklassen, som ikke hadde økonomi til å holde greyhound.

Rasen er omtalt alt på 1600-tallet, men regnes ikke for å ha blitt etablert skikkelig før omkring midten av 1800-tallet. Den ble anerkjent som egen rase av American Kennel Club i 1888, men først i 1891 av The Kennel Club i Storbritannia.

Det finnes flere eksempler fra historien på små greyhoundlignende hunder, helt tilbake til romertiden, som hundene på statuen som ble funnet i ruinene av Pompeii. Rasen ble imidlertid egentlig skapt av nordengelske kullgruvearbeidere på 1700-tallet.

Opprinnelsen er ikke helt fastslått, men den antas å ha blitt krysset frem med bruk av småvokste greyhounder og 2-3 forskjellige langbenteterrierraser. Senere fattet også den engelske overklassen interesse for denne lille hunden og krysset inn italiensk mynde, noe som ga den dagens form og fasong.

I England gikk den lenge under tilnavnet «the poor man's race horse», fordi arbeiderne der var like spillegale som overklassen, men de rådet ikke over de samme økonomiske ressurser. Greyhound var for kostbare, både å holde og å anskaffe. Den lille whippeten var langt rimeligere på alle måter, men allikevel nesten like rask som greyhound og derfor like velegnet til veddeløp.

 

Kilde Wikipedia.org

 

 

Opprinnelsen til Shetland Sheepdog

Shetland sheepdog nedstammer fra spisshunder som kom med de første innvandrerne til Shetlandsøyene, trolig fra Vestlandet i Norge.

På 1400-tallet kom islandske fiskere til Shetlandsøyene og brakte med seg egne hunder av spisshundtypen. Disse rasene, kombinert med skotske fårehunder, ga trolig opphav til den spesielle gjeterhundrasen som ble kalt «toonie dog».

Etter hvert ble det krysset inn småvokste eksemplarer av langhåret collie, og etter årevis med avl, ble sheltien slik vi kjenner den i dag.

 

Kilde Wikipedia.org